Aktueel

Jaarlijkse huis aan huis collecte

Op maandag 30 augustus start onze jaarlijkse huis aan huis collecte weer. Dit jaar kunnen we weer met de bus de straat op en van deur tot deur. We bieden hierbij de mogelijkheid om te doneren met de mobiele telefoon via het scannen van een QR code.

De opbrengst is dit jaar bestemd voor projecten met het thema vrouwenrechten, waaronder ook het recht op onderwijs. We steunen hiermee o.a. een project om meisjes die school als gevolg van de vele corona-sluitingen hebben verlaten, terug de schoolbanken in te krijgen.

Je kan uiteraard ook zo een gift overmaken op:

NL03 RABO 0101026374
tnv Stichting Maya
ovv collecte 2021

DANYEBAD.

 

Actie corona noodhulp afgerond: ruim 120 gezinnen bereikt met voedselpaketten.

De gevreesde tweede golf besmettingen uit India heeft nu ook Nepal bereikt. Het aantal besmettingen rijst de pan uit en in de eerste week van mei laten de cijfers zien dat al 40% van de geteste mensen positief test. Hele gezinnen zitten thuis in quarantaine. De overheid heeft een strenge lockdown afgekondigd en scholen, kantoren en de meeste winkels zijn wederom gesloten, Veel mensen hebben van de ene op de andere dag hun werk en dus hun inkomen verloren en de situatie is nijpend geworden. Net zoals een jaar geleden hebben wij daarom de zwaarst getroffen gezinnen geholpen met voedselpakketten.

De pakketten bestaan uit flinke hoeveelheden rijst, linzen en andere houdbare etenswaren als pasta (noodles), geplette rijst (chiura), thee en suiker en enkele stukken zeep. 

Hartelijk dank aan iedereen die deze actie gesteund heeft.  

Archief foto’s van tijdens de eerste golf in 2020.

De digitale generatie

Amrita is een van de jongeren die jarenlang een Maya schoolbeurs heeft ontvangen. Een jaar gelden ontving ze ook een laptop die ze nu gebruik om online lessen te volgen. 

Zie ook de nieuwsbrief elders op deze website