NEPAL

MAYA FOUNDATION

Stichting Maya & Nepal

Geen land zo divers als Nepal. De hoogste bergen in het noorden, diepe jungle in het zuiden. Kathmandu als miljoenenstad, maar het merendeel van de bevolking woont in kleine dorpjes op het niet-zo-platteland. Een land in ontwikkeling, op politiek en sociaal geografisch vlak.

Sinds 2004 helpt stichting Maya de inwoners van het Kaski-district en daarbuiten in deze ontwikkelingen en steunt het door de lokale bevolking gedragen projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en rurale ontwikkeling. In Nederland heeft de stichting voor elk van deze drie pijlers een aparte werkgroep bestaande uit geëngageerde professionals, want naast financiële steun is er ook veel aandacht voor kennisoverdracht. Het doel is om gericht toe te werken naar zelfredzaamheid van de bevolking.

In Nepal wordt om die reden nauw samengewerkt met lokale partnerorganisaties, lokale overheden en met de doelgroep zelf. In Nederland wordt veel samengewerkt met hogescholen, en incidenteel ook met universiteiten en MBO instellingen. Hiervan betrekken we naast kennis ook studenten die helpen met bepaalde onderzoeken maar ook met het uitvoeren van onze projecten.