Word vriend van Maya

Word vriend van Maya

Donaties en Giften zijn Belastingvrij
Stichting Maya is door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als een erkend goed doel; een ANBI. Donaties en giften aan de stichting zijn daarom vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het gehele bedrag van de gift komt ten goede aan de stichting. 
Wanneer u ons steunt door middel van een gift of een donatie, komt u ook in aanmerking voor belastingaftrek. De belastingdienst biedt op de website een eenvoudige test aan waarmee u kunt berekenen of u hiervoor in aanmerking komt. Lees alles over de voorwaarden op ANBI.nl.  Ook onze registratie als ANBI kunt u nalezen via de website van de belastingdienst.

Periodieke schenking
Met een periodieke schenking kunt u vijf jaar of langer het werk van stichting Maya voordelig steunen. Deze vorm van schenken is fiscaal erg aantrekkelijk, want u kunt uw bijdrage (minimaal € 100 per jaar) direct opvoeren als aftrekpost zonder drempel, in tegenstelling tot eenmalige schenkingen waarbij wel een drempel geldt. De twee formulieren die speciaal hiervoor door de belastingdienst zijn opgesteld, hebben we hier opgenomen, te weten: de volmacht en de overeenkomst.

NB: Sinds 1 januari 2014 hoeft hiervoor geen akte meer getekend te worden bij de notaris.

Een voorbeeld: U schenkt nu €100,- per jaar. Als u dit bedrag verhoogt naar €160,- en dit laat vastleggen in een intentieverklaring, kunt u—afhankelijk uw situatie—tot €60,- per jaar terugkrijgen. U schenkt dus meer, zonder meer te hoeven betalen. Belangstelling? Neem contact met ons op.

Deze formule is ideaal om een kind te sponsoren om voor 5 jaar naar school te gaan.