Visie en missie

Visie en missie

Visie
Onze visie is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goed onderwijs en adequate gezondheidszorg en waar mensen kunnen beschikken over de basisvoorwaarden om hun eigen leven vorm te geven en tot bloei te komen in harmonie met elkaar en met de wereld om hen heen.

Missie
We zien het als onze missie om onderwijs en gezondheidszorg te (helpen) bieden of te (helpen) verbeteren in regio’s waar deze niet toereikend zijn en om de zelfredzaamheid van mensen in achterstandsposities te vergroten.

Werkwijze
We ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven met kennis en financiƫle middelen. We luisteren naar de bevolking, bepalen samen de exacte hulpvraag, en stippelen vervolgens een koers uit naar een betere toekomst. Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Lokale aanwezigheid
Onderdeel van onze aanpak is dat we een groot deel van het jaar Nederlandse projectleiders of werkgroepleden in Nepal hebben. Dit bevordert de communicatie en de samenwerking met de lokale partnerorganisaties ten zeerste. Onze projectleiders verblijven gedurende deze maanden bij Nepalese gastgezinnen op locatie. Hierdoor is er meer begrip voor de lokale (levens)omstandigheden en is de empathie met de doelgroep groot. De activiteiten krijgen zo echt de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking i.p.v. ontwikkelingshulp.