Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

In het overgrote deel van Nepal is gezondheidszorg afwezig. Per 5000 inwoners is slechts één arts. Door het bergachtige landschap en de gebrekkige infrastructuur moeten veel mensen uren of zelfs dagen lopen om bij de dichtstbijzijnde medische post te komen. Tevens zijn lokale omstandigheden, zoals besmet drinkwater en zware lichamelijke arbeid, een aanslag op de gezondheid van de Nepalese bevolking. Op het vlak van geestelijke gezondheidszorg zijn de voorzieningen nog geringer, zo is er bijvoorbeeld een schrijnend tekort aan adequate dagopvang.
Stichting Maya heeft meerdere projecten helpen opzetten die bijdragen aan een betere algehele gezondheid. Denk aan een EHBO post en de schooltandarts.