Sponsorkinderen (CSF)

Sponsorkinderen (CSF)

Op dit moment zijn er zo’n 75 leerlingen die via Maya een schoolbeurs ontvangen voor de duur van 5 jaar. Nog eens 25 andere leerlingen hebben dank zij ons reeds 5 jaar of langer onderwijs kunnen genieten. De kinderen komen uit 5 verschillende dorpen uit zowel de Harpan Vallei als de regio’s Hemja en Bagmara.

De kinderen worden bij aanmelding gescreend en de beurzen worden alleen op basis van bepaalde vaste criteria toegekend. Wij kennen alle kinderen persoonlijk en gaan eens per jaar op huisbezoek. Zo weten we zeker dat de beurzen daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn.

Op deze pagina portretteren we een aantal kinderen die gebruik maken van het CSF fonds. Kinderen die er recht op hebben om naar school te kunnen gaan, net als ieder ander kind. We zijn altijd op zoek naar extra sponsors. Dus ben je of ken je iemand, laat het ons weten! Voor meer gedetailleerde informatie betreffende het CSF programma verwijzen we je graag naar onze leaflet