Locaties

Locaties

Veel van onze zorgprojecten liggen in de stad Pokhara. Het weeshuis en het blijf-van-mijn-lijf huis liggen vlakbij de toeristische wijk in Pokhara. De twee dagopvangcentra voor geestelijk gehandicapten liggen in een rustige woonwijk nabij het centrum van de stad. De EHBO lessen vinden plaats op verschillende scholen in de Harpan Vallei en in/nabij Pokhara. Voorlichting aan moedergroepen is uitsluitend in de rurale gebieden van de Harpan Vallei en de regio rondom Arnakot.

Werktijden
Op het weeshuis zijn de werktijden vooral ‘s morgens vroeg van 7 tot 10 uur en ‘s middags van 15 tot 20 uur. Je eet dan samen met de kinderen. Voor de andere locaties gelden juist de schooltijden van 10 – 15 uur. Jeugd EHBO lessen vallen ook tijdens de reguliere lessen, dus ergens tussen 10 en 16 uur. Moedergroepen komen vooral samen in de ochtend, voor het ontbijt van 9 uur. De voorlichtingen zelf kunnen wel onder schooltijd gegeven worden, nadat de moeders thuis hun ochtendtaken hebben volbracht.

Ook van deze locaties hebben we uitgebreide documentatie.