MVO

MVO

Stichting Maya werkt graag samen met bedrijven en ondernemers die invulling willen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Omdat Maya een breed scala aan projecten uitvoert, kunnen we bedrijf en project goed op elkaar afstemmen. Hierdoor gaat het voor alle betrokkenen binnen het bedrijf meer leven.

Enkele voorbeelden uit onze recente samenwerkingen: een architectenbureau hielp bij de duurzame bouw van een atelier, een softwarebedrijf maakte een computerlokaal mogelijk en een installatiebedrijf deed een gift voor biogasinstallaties.

Huidige projecten waarvoor we op zoek zijn naar samenwerking zijn: bouw van een vakschool, steun aan onze koffieboeren, realisatie van biogasinstallaties, uitbreiding van bestaande schoolbibliotheken en het aanleggen van sportveldjes.

Bijkomend voordeel: deze vorm van sponsoring is fiscaal aftrekbaar. 

Sustainable Development Goals

Veel van onze projecten leveren een bijdrage aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Doel 1. Geen armoede. 
Onze microkredieten helpen individuen uit kwetsbare groepen aan een startkapitaaltje om hiermee een bedrijfsactiviteit op te zetten. We geven ook training en advies zodat ze na een jaar of twee op eigen benen kunnen staan.

Doel 2. Geen honger. 
Door middel van voorlichting en leningen helpen wij boeren om hun productie te verhogen. Verder geven we kookworkshops voor een beter verantwoorde (en minder eenzijdige) voeding.

Doel 3. Goede gezondheid en welzijn. 
Onze biogasinstallaties zijn in vele opzichten een gezond alternatief voor de open vuren waarop traditioneel gekookt wordt. Geen rook, geen open vuur, geen zwaar werk om brandhout te kappen en te sjouwen. Dit alles voorkomt vele klachten aan luchtwegen en gezichtsvermogen, brandwonden en rug- en nekblessures alsmede versleten wervels. 

Doel 4. Kwaliteitsonderwijs. 
Onze jaarlijkse trainingen bereiken honderden leerkrachten in zowel basis- als voorgezet onderwijs. Met professionele trainers van de lerarenopleiding in Nederland is kwaliteit gegarandeerd. We doneren ook lesmaterialen en volledig uitgeruste bibliotheken en mediatheken.

Doel 5. Gendergelijkheid. 
We compenseren de achterstandsposities van meisjes en vrouwen met respectievelijk schoolbeurzen en microkredieten voor speciaal deze doelgroepen. 

Doel 6. Schoon water en sanitair. 
Op alle scholen die we steunen zorgen we tevens voor goede sanitaire voorzieningen, jongens en meisjes gescheiden. Waar mogelijk plaatsen we waterfilters van grote capaciteit.

Doel 7. Betaalbare en duurzame energie.
Onze biogasinstallaties zetten dierlijke mest om in gas om op te koken. Dit biogas vervangt het koken op houtvuur en op deze manier wordt de uitstoot van CO2 voorkomen. 

Doel 8. Waardig werk en economische groei.
Met onze steun kunnen boeren hun bedrijf laten groeien. Dit maakt het voor de jonge generatie interessant om in het bedrijf actief te blijven in plaats van in het buitenland te gaan werken onder zeer slechte omstandigheden. Tevens bereiden we een vakschool voor waar jongeren een vak kunnen leren dat aansluit bij de lokale arbeidsmarkt.

Doel 9. Infrastructuur.
We helpen scholen met de aanleg van internet.

Doel 10. Ongelijkheid verminderen.
We bieden onze schoolbeurzen en microkredieten slechts aan de minder draagkrachtigen in de samenleving aan. Juist met als doel de verschillen op dit vlak te verkleinen.

Doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen.
Ons earthbag atelier is een perfect voorbeeld van bouwen met duurzame materialen als aarde en bamboe, hetgeen ook nog eens nauwelijks afval oplevert. Inclusiviteit binnen de gemeenschap beogen we via onze binnenkort te openen vakschool waar vluchtelingen en kinderen van lage kaste een vak kunnen leren en meisjes een technische opleiding kunnen volgen. 

Doel 12. Duurzame consumptie en productie.
Onze kledingbank zorgt voor hergebruik van tweedehands kleding. Verder stimuleren we boeren tot een milieuvriendelijke manier van voedselproductie. We steunen de teelt van koffie in combinatie met voedselbossen. 

Doel 13. Klimaatactie.
Onze biogasinstallaties zijn ons meest succesvolle project tegen de klimaatverandering. Door het afvangen van schadelijke broeikasgassen uit mest en deze te verbranden (tijdens het koken) voorkomen we dat deze gassen vrijkomen en de atmosfeer aantasten. Tevens voorkomen de installaties het verbranden van hout en dus ook hiermee wordt de CO2 uitstoot vermindert. Ons type installatie is hierop wetenschappelijk onderzocht. Voordeel is dat de bouw van installaties in Nepal vele malen goedkoper is dan in Nederland.

Doel 15. Leven op het land. 
We raden boeren aan om de monocultuur van rijst om te vormen naar de permacultuur van de koffieteelt en we helpen hen bij die transitie met advies en financiele steun. Dit verbetert de bodemstructuur en gaat erosie tegen.

Doel 16. Vrede en veiligheid.
Onze schoolbeurzen houden meisjes op school, een bewezen aanpak tegen mensenhandel. Op onze scholen wordt geweld tegen kinderen actief tegengegaan, hetgeen een trend zet voor de samenleving als geheel.