Organisatie

Organisatie

De organisatie van Stichting Maya is vrij plat en breed. Er is een bestuur dat nauw samenwerkt met de oprichter en daaronder bevinden zich 3 werkgroepen. In totaal zijn er binnen deze structuur zo’n 15 mensen regelmatig actief voor de stichting. Daarnaast zijn er nog mensen die zich inzetten op het gebied van fondsenwerven–m.n. ook een tiental vaste collectanten–en mensen die zich aanbieden voor verschillende hand- en spandiensten.

Vrijwilligers
Per jaar gaan ook enkele tientallen vrijwilligers en stagiairs eenmalig naar Nepal voor een periode van 1 a 4 maanden. Zij helpen bij het realiseren van projecten in de meest ruime zin. Het streven van de stichting is dat deze mensen continu begeleid worden door vaste vrijwilligers uit de verschillende werkgroepen die daarvoor tijdelijk naar Nepal gaan. Meer informatie over stages en vrijwilligerswerk in Nepal vind je hier. Voor vacatures in Nederland, kijk hier.

OPRICHTER

Naam: René Voss
Bezoekt Nepal sinds:
2003
E-mail:
rene@stichting-maya.nl

HET BESTUUR

naam: Aniek Smedts
secretaris sinds: 2021

 n
aam: Angelique Zaki
penningmeester sinds: 2004

naam: Pieter Kemper
voorzitter sinds: 2014

naam: Janneke Hillenaar
algemeen bestuurslid sinds: 2021

WERKGROEP ONDERWIJS

Margriet, René, Marijke, Els, Eelco, Claudia, Aniek. (Op scherm op de achtergrond: Gerben.)

Samenwerkingsverbanden