Vacatures

Volunteer opportunities 2023/2024

Er zijn voor studenten en vrijwilligers volop mogelijkheden in Nepal. We hebben ze ingedeeld in de volgende groepen.

Sport en beweging

Onderwijs

We hebben mogelijkheden op 10 verschillende scholen waaronder PO en VO en combinaties van beide.

Je kan lesgeven maar ook workshops geven aan leraren of zelfs leraren coachen.

Onderwerpen als klassenmanagement, cooperatieve werkvormen, DI model en lesmateriaal ontwerpen, worden op veel scholen gevraagd.

Pedagogiek

We hebben onderstaande opdrachten uitstaan:

Assisteren op de BSO

Assisteren op de dagopvang voor kinderen / jongeren met een beperking

Assisteren bij het schoolbeursprogramma om te voorkomen dat kinderen school vroegtijdig verlaten

Andere mogelijke opdrachten zijn:
– Ouderbetrokkenheid op scholen vergroten
– Pesten / kansengelijkheid
– Onderzoek naar vertrouwenspersoon op school
– Pedagogisch handelen op scholen (ARC model)

Zorg

Minor DGI

Voor de minor Global Development Issues hebben we een speciale map met opdrachten toegespitst op de inhoud en de duur van de minor.

Deze lijst is niet volledig. Je kan zelf ook met ideeen komen voor een opdracht bij ons. Vaak vinden we een match.